Regler for billeder

Hvorfor tager vi billeder

For at tiltrække nye medlemmer er det nødvendigt at reklamere for klubben og give et indtryk af hvem vi er.


Vi ønsker at vise vores aktiviteter, medlemmer og vores flotte dojo og tager derfor jævnligt billeder af træningssituationer, gradueringer og andre klubarrangementer.


I følge Datatilsynet kan vi uden samtykke offentliggøre "Billeder optaget under en fritidsklub eller forenings udfoldelse af aktiviteter"  


Billeder kan blive vist på vores hjemmeside, klubbens holdsport og på klubbens Facebook side.


Inden offentliggørelse foretager vi en vurdering af, at personer på billederne ikke med rimelig kan føle sig udstillet eller krænket og vi tager alderen af personer i betragtning, hvis man pga. alder ikke kan forventes at kunne overskue konsekvensen af hvad man signalerer på billeder.


Er du utilfreds med offentliggørelsen af et billede, kan du gøre indsigelse ved at sende en mail til mail@lystrup-shotokan.dk og oplyse om hvilket billede og hvorfor. 


Kilde:

https://www.datatilsynet.dk/hvad-siger-reglerne/vejledning/internet-medier-og-apps-/billeder-paa-internettet