Om graduering

Graduering i Lystrup Shotokan Karate-Do

Graduering for kyu-grader (hvidt til brunt bælte) holdes normalt i juni og december

Der udsendes information omkring tilmelding i Holdsport og mail i maj/november.


Graduering er et frivilligt tilbud til vore elever og det er ikke et krav, at de skal deltage i alle gradueringer.


Pensum vil være gennemgået grundigt i den daglige træning, så eleverne får øvet og føler sig tryg i de forskellige øvelser og gradueringen bliver en god og lærerig oplevelse, hvor de får lov at vise hvad de har lært.


Det skal afstemmes med holdinstruktøren og i sidste ende chefinstruktør Sensei Lasse Holmen Møller om man er klar til graduering.


Husk hvis du får at vide at du skal vente, så er det ikke fordi du er dårlig til karate, der kan blot være nogle elementer i din karate der skal trænes noget mere. 

Det er naturligt at vi som mennesker er forskellige, og ligeledes lærer nogle færdigheder med forskellig hastighed. Dette vil kun styrke dig i din fremtidige karate. 


Eleverne gradueres af chefinstruktør Sensei Lasse Holmen Møller, normalt også med assistance fra en anden af klubbens sortbælter.

 

Gradueringen foregår sådan, at eleverne skal vise en kata, et kihon- og et kumitepensum. Vi følger SKIF Danmarks gradueringspensum

Vurderer graduøren at eleven har præsteret tilfredsstillende, skifter eleven kyu-grad.

Det er en forudsætning for graduering at eleven har betalt sit kontingent og har en gyldig SKIF-licens.


Der skal betales et gradueringsgebyr som på nuværende tidspunkt er som følger:

Graduering minikarate kr. 50,-

Graduering til gult bælte kr. 350,- (inkl. SKIF-licens/pas)

Graduering orange til og med violet bælte kr. 175,-

Graduering til brun bælter kr. 200,-

Gebyret dækker udgifter i forbindelse med selve gradueringen og administrationsudgifter til SKIF, samt instruktøruddannelse.


Kihon

Her går eleverne frem og tilbage over gulvet, mens en eller flere teknikker udføres 5 gange. 


Eleverne viser de grundteknikker de har lært, samt deres tekniske færdigheder. Der er nogle kriterier, der bedømmes ud fra, og kravene stiger med graderne. 

Kan man f.eks. se forskel på om det er stød mod hoved (jodan) eller mave (chudan)?

Er det en korrekt benstilling (dachi), og er der balance og stabilitet samt rigtig vægtfordeling?

Ved spark (maigeri), rammer eleven med den rigtige del af foden, og trækker eleven foden tilbage efter sparket?

Er der kraft i teknikken? 


Har eleven præcision i sin udførelse af teknikkerne?


Viser eleven forskel på åben og lukket hofte og bruges hoften aktivt i teknikkerne til at give kraft og energi?

Kan eleven kombinere flere teknikker?

Kata

En kata er et kombinationsmønster af teknikker og måden den skal udføres på er meget fastlagt. Under kata kan eleven vise sine evner i de tekniske øvelser. 


Kan eleven mønsteret i sin kata? 

Har eleven styr på den rytme, der ligger i kata'en?

Holder eleven pause de rigtige steder og udføres bevægelserne med den rigtige hastighed?


Bunkai

Hver kata har bunkai, her viser man, hvad de enkelte teknikker rent faktisk kan bruges til. 

Eleven skal kunne vise den praktiske anvendelse af teknikken.


Kumite

Kamp vægter mere og mere efterhånden, som eleven bevæger sig op i graderne, og der er flere forskellige former for kumite afhængig af hvilken grad der gradueres efter. 


Der er eksempelvis Gohon Kumite (5 skridts kamp), Kihon ippon Kumite (1 skridts kamp med 1 forsvar), Jiyu ippon Kumite (avanceret kamp)


Eleven skal både vise angreb og forsvar til gradueringen.


Angrebet skal udføres i god teknisk stil, og man har som angriber pligt til at forsøge at ramme modstanderen, men vigtigt er at angrebet udføres med fuld kontrol. Angriberen skal vise hastighed styrke og vilje. 

Forsvarets primære opgave er at undgå at blive ramt, men må ikke flygte fra angriberen, eleven skal blive i angrebet og udføre korrekte parader, så eleven viser, at paraderne er anvendelige. 

Eleverne skal vise, at de har forståelse for afstanden mellem dem, sådan at angreb og forsvar kan udføres korrekt.